22 280 93 00 biuro@pir.com.pl ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Koncesje i Certyfikaty

Jesteśmy spragnieni nieustannego rozwoju i zdobywania wiedzy z zakresu naszej działalności. Nie zwalniamy tempa, stale się szkolimy i dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie. Poniższe certyfikaty są tego potwierdzeniem.

 

Systemy bezpieczeństwa

Systemy Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Systemy BMS

Pozostałe

Siedziba firmy:
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
tel: 22 280 93 00
e-mail: biuro@pir.com.pl
Tomasz Świniarski PIR, zarejestrowana pod adresem:
ul. Boya Żeleńskiego 5 , 13-200 Działdowo
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Gminy Miasta Działdowo
pod numerem 4964; NIP: 571-152-36-05; REGON: 280161980